Tuesday, November 11, 2008

SAYAWAN KA (Dabadaba)

Kalipay, hilabihan Naangkon ko ang kaluwasan
Kalinaw sa dughan Dihang ako Imong gipuy-an
Kadasig gibati ko Kini tungod sa imong kalayo
Ang gugma ko para Kanimo Nagkalalom na gyud kaayo
Sayawan ka Hesus Awitan ka O Dios
Karon, Karon

No comments: