Tuesday, November 11, 2008

PAGKAMAAYO MO (Dabadaba)

Pintik ning kasingkasing alng Nimo Kining gugma nga gibati Kanimo Hesus
Tibuok nga kinabuhi ihalad Ko Wa nay laing alagaran, Ikaw lang O Dios
Gitudloan Mo ako Sa paghigugma Kanimo
Gitabangan Mo ako Sa pagtuman kanimo
Pagkamaayo Mo, pagkabuotan Mo Pagkamaayo Mo, pagkabuotan Mo Kanako

KAANINDOT (Dabadaba)

Kaanindot hunahunaon Sa kaayo nga nadawat ko Gikan ka nimo
Kaanindot nga bation SA gugma Mo dinhi sa dughan ko Akong Ginoo
Hallejah, Hallejah, Hallejah, Hallejah
Daygon ko ang ngalan Mo Ginoong Hesu-Kristo Daygon ko ang ngalan Mo
Kaanindot nga sud-ongon Sa kaanyag Mo'ng dili mahitupngan Labaw sa tanan
Kaanindot pamation Sa tingog Mo dinhi sa dunggan ko Akong Ginoo

SAYAWAN KA (Dabadaba)

Kalipay, hilabihan Naangkon ko ang kaluwasan
Kalinaw sa dughan Dihang ako Imong gipuy-an
Kadasig gibati ko Kini tungod sa imong kalayo
Ang gugma ko para Kanimo Nagkalalom na gyud kaayo
Sayawan ka Hesus Awitan ka O Dios
Karon, Karon

KAGAWASAN (Dabadaba)

Kagawasan gikan sa sala Kagawasan gikan sa kangitngit
Kagawasan gikan sa gapos Kagawasan gikan sakaraang kinabuhi
Pinaagi sa imong grasya Pinaagi sa imong gugma
Pinaagi sa imong kusog Pinaagi sa imong Espiritu
ako gawasnon na nga moawit Gawasnon na nga mosingit ug
Hallejah, Hallejah, Hallejah, Hallejah

IKAW ANG GIKINAHANGLAN (Dabadaba)

Giangkon ko Nga wala akoy mahimo Kung wala ikaw
Mag-unsa man ko Kung wala ang imong mga kamotNga mohawid kanako
Ablihi ang akong mga dalunggan Ablihi ang akong mga mata
Pasubaya ko sa imong dalanGiyahi ang mga tunob ko
Ikaw ang gikinahanglan

Wednesday, October 29, 2008

UBAN SA PASALAMAT

UBAN SA PASALAMAT
DUYUGAN TA PAGHALAD
ANG DIYOS SA TANAN NGA
KALIWAT
DAYGON TA ANG HARI
LUNGSOD NGA PINILI
DAYGON TA ANG DIYOS TA
NGA HINGPIT
ANG DIYOS NAGAKALIPAY SA
ATONG PAGSIMBA
S’YA NAGAUBAN SA ATONG NGA
KASAULUGAN
SA IYANG PRESENS’YA
DUNAY KADAYA
ITAAS ANG NGALAN N’YA

MAGLIPAY KO

MAGLIPAY KO (3X)
KAY GIPILI KONG PAGADAYGON
ANG DIYOS
(repeat)

WALA MAG-AGAD SA PROBLEMA KO
SA AKONG KUSOG O TINOG
WALA MAG-AGAD SA GIBATI KO
KAY GIPILI KONG PAGADAYGON
ANG DIYOS….